Huisregels/gedragsregels

Huisregels/gedragsregels

Deze regels zijn van toepassing op alle leden maar ook gasten. Met leden bedoelen wij de jeugd, recreanten en de wedstrijdvechters. De onderstaande regels zijn ook van toepassing voor-, tijdens- en na afloop van de trainingen en activiteiten in de sportschool of andere locatie waar activiteiten plaatsvinden.

 1. De lessen beginnen op tijd. We verwachten van de leden ook op tijd te zijn. Als leden weten dat ze te laat komen, dan melden ze dat vooraf bij de Sensei. Van de leden die deelnemen aan wedstrijden verwachten wij extra discipline. Er zijn sancties bij te laat komen zonder bericht, deze zal de Sensei op dat moment bepalen.
 2. Respect voor de Sensei en de medesporters. Bij binnenkomst groet je de Sensei en je mede sportmaatjes in de gym met “OSU”. Aan het begin en eind van de les groeten we aan en af in één rechte lijn. Tijdens de les spreek je de trainer aan met Sensei.
 3. OSU betekent, respect en waardering. Respect is een erg belangrijke basis tijdens het kickboksen.
 4. Omkleden in de kleedkamers. Kleding en sportassen opbergen in de kleedkamers, deze zijn niet toegestaan op of om de mat. Er wordt getraind in gepaste “schone” sportkleding.
 5. Kickboksen wordt op blote voeten beoefend, hygiëne van voeten is erg belangrijk. Nagels van de voeten dienen kort geknipt te zijn.
 6. Het dragen van kruis- en gebitsbescherming tijdens de kickboks lessen zijn verplicht
 7. Materialen zijn te leen, zoals bokshandschoenen, pads- en trapkussens. Ga om met de spullen in de gym alsof het je eigen spullen zijn.
 8. Sieraden, horloges, en piercings mogen tijdens het sporten niet gedragen worden. Als dit niet mogelijk is dienden ze te worden afgeplakt. Het dragen van een beugel, contactlenzen of bril tijdens de training is geheel voor eigen risico.
 9. Deelnemers dienen lichamelijke klachten (oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.) te melden bij de trainer, zodat de trainer hier rekening mee kan houden.
 10. Kauwgom, snoep en eten is verboden tijdens het sporten.
 11. Eigen waterflesjes meenemen, gratis te vullen in de gym. Geen drinken op de mat.
 12. Tijdens de training kun je niet zomaar weglopen om te gaan drinken of om naar het toilet te gaan. Er dient toestemming te worden gevraagd aan de trainer. Verder wordt er tijdens de instructie/uitleg niet gepraat.
 13. Respecteer de Sensei en je sportmaatjes, wees sportief en toon zelfbeheersing. Team Brinkman behoudt zich het recht voor om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen te verwijderen uit de les, dan wel van de trainingslocatie. Met wangedrag bedoelen we pesten, agressie, discriminatie, of diefstal.
 14. Aangeleerde vechttechnieken mogen alleen in de gym en tijdens wedstijden worden gebruikt, nooit op straat.
 15. Houd rekening met elkaars gewicht, leeftijd, geslacht, niveau, achtergrond enzovoort….
 16. Drugsgebruik/bezit en roken zijn verboden in onze sportschool.
 17. Toeschouwers gedragen zich respectvol zowel in onze eigen gym als tijdens wedstrijden.
 18. Trainingen vinden plaats in groepsverband volgens het rooster; Personal Trainingen kunnen in overleg met de trainer worden ingepland.
 19. De sporter traint uitsluitend op eigen risico
 20. De sportschool is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de sporter of bezoeker.

Finally….. wees sportief en behulpzaam en onthoudt “WIE WERKT WINT”

Scroll naar boven